Vitae.lv

Jaunumi

Akreditācijas eksperts mācību un audzināšanas jautājumos

Akreditācijas eksperts mācību un audzināšanas jautājumos

Datums un norises vieta Kursu nosaukums un anotācija Stundu skaits Lektori un maksa par kursiem

No 2019.gada novembra līdz 2020.gada maijam

7 mēnešu mācības

 

Akreditācijas eksperts mācību un audzināšanas jautājumos

Mērķauditorija: pedagogi ar vismaz 10 gadu profesionālu pieredzi, direktoru vietnieki izglītības jomā, izglītības metodiķi

 

Reģistrēšanās pieteikuma anketā no 14.09. līdz 17.10.2019.

https://docs.google.com/forms/d/1XxJdTOok7SVVVaopcMuXzvqVP1UA9lto8KpxE6x4Z98/

Vairāk informācijas: AKREDITĀCIJAS EKSPERTI – PEDAGOGI-2019 -2020

160h

Ar programmas saturu un lektoriem varēs iepazīties vietnē www.vitae.lv