Vitae.lv

Norisināušies kursi “Vispārizglītojošo un profesionālo mācību priekšmetu pedagogu sadarbība”

Norisināušies kursi “Vispārizglītojošo un profesionālo mācību priekšmetu pedagogu sadarbība”

Norisināušies kursi “Vispārizglītojošo un profesionālo mācību priekšmetu pedagogu sadarbība”

Mūžizglītības un kultūtas institūts “Vitae” sadarbībā ar Liepājas Valsts tehnikumu, 2. un 4. decembrī tiešsaistē īstenoja pedagogu profesionālās pilnveides kursus 100 Liepājas Valsts tehnikuma un citu Latvijas profesionālo izglītības iestāžu pedagogiem “Vispārizglītojošo un profesionālo mācību priekšmetu pedagogu sadarbība, īstenojot kompetenču pieeju un saturu”.

Kursus vadīja Mūžizglītības un kultūras institūta “Vitae” lektore, Dr. paed., asoc. prof. Karine Oganisjana. Dalībnieki iepazinās ar jautājumiem un praktiskiem piemēriem par:

  • vispārizglītojošo un profesionālo mācību priekšmetu pedagogu sadarbības iespējām, veidiem un nepieciešamību nodrošināt jēgpilnu, reālām dzīves situācijām tuvinātu mācību procesu.
  • Visu iesaistīto pušu sadarbības lomu izglītojamo mācīšanās motivācijas paaugstināšanā;
  • nozīmi 21. gadsimta aktuālo kompetenču veicināšanā;
  • potenciālu kopīga biznesa ideju radīšanā.

Nodarbība tika bagātināta ar aizraujošiem, praktiskiem piemēriem, atjautīgiem un uzskatāmiem vizuāliem elementiem.